Een maatschappelijk probleem

Mond- en klauwzeer, vogelpest, veetransporten: Steeds vaker staat het wel en wee van de landbouwdieren in ons land in de schijnwerper. Ook op school wordt er steeds meer aandacht geschonken aan de vragen die de huidige intensieve veehouderij oproept:

Hoe gaan we in ons land met dieren om?

Doen we wel recht aan hun natuurlijke behoeften?
Behandelen we dieren niet teveel als product, zonder eigenwaarde?
Zijn er alternatieven voor de huidige, grootschalige productie in de bio-industrie?
Kunnen we wel genoeg voedsel produceren wanneer Nederland overschakelt op diervriendelijkere productie?


Lessen over bio-industrie

Al deze vragen staan centraal in het lesmateriaal dat Compassion in World Farming speciaal voor het gebruik in het onderwijs gemaakt heeft. In alle materialen wordt objectieve en feitelijke informatie gegeven over het leven van dieren in de bio-industrie en over de alternatieven die daarvoor bestaan. CIWF presenteert in dit educatieve pakket geen pasklare oplossingen, maar roept wel vragen op die leerlingen aanzetten tot nadenken over hun eigen mening en houding.

Hier volgt een kort overzicht van het beschikbare materiaal:
Informatiebladen
Video
Werkbladen
Achtergrond
Tentoonstelling
Informatiebladen: wat iedereen zou moeten weten...

10 informatieve pagina's vertellen wat iedereen zou moeten weten over de manier waarop dieren leven in de Nederlandse bio-industrie. De pagina's zijn vooral bedoeld als basisinformatie voor een werkstuk, spreekbeurt of les. Ze kunnen ook in de klas gebruikt worden en zijn direct uit te printen als PDF-bestand. Lees meer .....
Video

Compassion in World Farming heeft twee educatieve films beschikbaar:

'Dieren of dingen, de herkomst van ons vlees' is vooral bedoeld voor leerlingen tot ca. 15 jaar.

'Mens, Dier en Voedsel' is bedoeld voor leerlingen van 15 jaar en ouder.

In beide films ziet de kijker dat landbouwdieren geen 'producten' zijn, maar intelligente en gevoelige wezens die in staat zijn pijn te ervaren en zich goed of slecht te voelen. Dit gegeven staat in schril contrast met manier waarop verreweg de meeste landbouwdieren in Nederland behandeld worden. In 'Dieren of Dingen' wordt dit inzichtelijk gemaakt aan de hand van een nagespeelde schoolscene, waarin leerlingen 'intensief onderwijs' ontvangen.
Beide films dringen geen mening op, maar willen op basis van feiten, aanzetten tot discussie. Ze tonen diervriendelijkere alternatieven voor de bio-industrie en stimuleren leerlingen na te denken over de vraag wat ze voor dieren zouden willen en kunnen doen. Beide films zijn te zien en te bestellen via deze site. Lees meer ...
Voorbeeld van een discussievraag.
Dubbelklik om de afbeelding te vergroten.

Werkbladen voor discussie

Geschikt voor: voortgezet onderwijs
In werkbladen met als titel ‘Waar trek jij de grens?’ worden problemen of dilemma’s kort en objectief uiteengezet waarna leerlingen kunnen aangeven in hoeverre zij iets aanvaardbaar vinden, of niet. Per bladzijde zijn er vier vragen die ook als afzonderlijke kaart gebruikt kunnen worden. Ideaal materiaal om een discussie of lessenserie over de bio-industrie mee te starten!
Klik hier voor een uitgebreide toelichting, of om de werkbladen (PDF) te downloaden.
Achtergrondinformatie

Wat is er mis met de bio-industrie?
Bedoeld voor: bovenbouw voortgezet onderwijs. Geschikt als achtergrondinformatie voor docenten.
In dit artikel geven we een overzicht hoe dieren, bijna overal in de wereld, in de bio-industrie behandeld worden. We vertellen ook welke welzijnsverbeteringen per diersoort volgens CIWF minimaal noodzakelijk zijn. Tevens aandacht voor de gevolgen van de verdere verspreiding van intensieve veehouderij voor het milieu, de derde wereld en de wereldvoedselvoorziening. Deze tekst is uitsluitend beschikbaar via internet: www.ciwf.nl.
Op de kiek: fototentoonstelling

De fototentoonstelling van CIWF laat in 20 posters (A3 of A4 formaat) zien hoe landbouwdieren in Nederland leven. Meestal in de bio-industrie, in veel te krappe hokken of kooien, zonder daglicht of stro. Maar ook de alternatieven komen aan bod. in één oogopslag is te zien dat dieren op scharrel- of EKO-boerderijen met veel meer respect voor hun aard en natuurlijke behoeften behandeld worden.
De tekst bij de foto's is kort en zakelijk, want één beeld zegt meer dan 1000 woorden. Aan het slot wordt de belangrijkste vraag gesteld: hoe zouden we dieren volgens jou moeten behandelen?
De tentoonstelling is geschikt voor alle leeftijden en prima bruikbaar om tijdens een les of project overde bio-industrie in de klas of op school op te hangen. De tentoonstelling is gratis te leen bij CIWF.